Japanse duizendknoop bestrijden

De Japanse duizendknoop is een echte probleemplant aan het worden in Nederland. Naast dat deze plant vele andere planten doet verdwijnen, groeit hij via grote wortelstokken. De groeikracht van deze wortelstokken is zo sterk dat er regelmatig grote schade is aan gebouwen, wegen en dijken.

De Japanse duizendknoop beschikt over een enorme groeikracht en een vermogen om bijna overal te groeien. Denk hierbij aan droge en natte grond, voedselrijk en voedselarm, maar ook zand, klei en veen vallen onder de plaatsen waar deze plant groeit. De wortelstokken kunnen tot maar liefst 7 meter lang worden.

Japanse duizendknoop één van de schadelijkste exoten

Op veel plaatsen verdringt de duizendknoop andere kruiden en struiken, waardoor de plant internationaal wordt gerekend onder de schadelijkste exoten.

Mede hierdoor zijn natuurbeheerders in binnen- en buitenland niet blij met deze plant. Op deze manier is in Europa een botanische ramp zich aan het voltrekken, omdat er geen natuurlijke vijand in de vorm van insecten of schimmels aanwezig is.

Bedreiging van huizen

Maar naast deze problemen is er meer gevaar. De Japanse duizendknoop kan namelijk door scheuren in de fundering van huizen binnen groeien, door asfalt heen groeien en de grote hardnekkige wortelen kunnen zelfs betonplaten breken.

Niet voor niets is deze plant in de VS en Engeland al een ontzettende plaag, waarbij er voor miljarden extra kosten bij spoorwegen en bouwprojecten wordt gezorgd. Mede door de ecologische en economische schade hebben deze landen speciale wetgeving ingesteld tegen de verspreiding van de Japanse duizendknoop.

 • Japanse duizendknoop bestrijden
 • Japanse duizendknoop in het wild
 • japanse duizendknoop verwijderen en bestrijden
 • Japanse duizendknoop bestrijden

Waarom intensieve bestrijding noodzakelijk is

De situatie in Nederland is dat nog steeds voorkomt dat tuiniers de Japanse duizendknoop in hun eigen tant plaatsen. Ook bij bloemschikkers is deze plant erg populair waardoor hij geregeld bij het tuinafval terecht komt. Een klein stukje plant van een centimeter lang is voldoende om een nieuwe duizendknoop te laten groeien.

De voortplanting gebeurt dan via de wortelstokken die tot wel 3 meter diep de bodem in kunnen groeien. Uittrekken wordt dan een lastig verhaal. De Japanse duizendknoop moet dus intensief bestreden worden waar elk sprietje al kan zorgen voor een nieuwe kolonie. Wij helpen u graag met het bestrijden van deze Japanse duizendknoop.

Verwijderen van de duizendknoop door Weed Free Service

Weed Free Service uit Friesland is een onderneming die al enkele jaren actief in het milieuvriendelijk onkruidbeheer. Door onze specialisatie in onkruidbeheer en het verwijderen van planten kunnen wij u goed helpen met het bestrijden van de Japanse duizendknoop.

We hebben door ons werk in de laatste jaren veel landelijke bekendheid gekregen bij veel verschillende bedrijven en instanties. Op dit moment is Weed Free Service bezig met het uitvoeren van projecten voor gemeenten, provincies, waterschappen, Staatsbosbeheer en natuurmonumenten verspreid door heel Nederland.

Naast het verwijderen van de Japanse duizendknoop plant kunnen wij er ook voor zorgen dat andere ongewenste planten vernietigd worden. Denk bijvoorbeeld aan de berenklauw en de reuzenberenklauw welke in grote aantallen aanwezig zijn op veel plaatsen in Nederland.

Kenmerken van deze Japanse plantsoort

Schade aan overige planten en gebouwen door grote wortelstokken
De nog relatief onbekende Japanse duizendknoop is een probleemplant in opkomst in Nederland. Deze plant groeit via grote wortelstokken die tot 7 meter lang kunnen worden en zorgt er voornamelijk voor dat andere planten verdwijnen en schade oplopen.

De wortelstokken beschikken over een zeer grote groeikracht waardoor er regelmatig gebouwen, wegen en dijken schade oplopen. In ons land komen verschillende soorten van de duizendknoop voor. De meest voorkomende zijn de Japanse, Sachalinse en Boheemse duizendknoop.

Diepgeworteld en snelle groeier
De Japanse duizendknoop is een diepgewortelde vaste plant. De plant heeft lange holle stengels van een halve meter tot 3 meter lang met zijtakken en grote bladeren die 5 tot 12 cm groot kunnen worden. Hij vormt hierbij stevige wortelstokken.

‘s Winters sterft de plant boven de grond af waarna de stengels in maart en april al snel uit de grond schieten tussen de stengels van vorig jaar. Hierop groeien lichtgroene bladeren. Zonder ondersteuning groeien deze planten minstens een meter hoog.

Oorsprong naam ‘duizendknoop’
De naam komt voort uit het feit dat er een knoop zit tussen de holle stengelleden waaraan zich een zijtak en een blad bevinden. In augustus en september bloeit de duizendknoop met crème witte en witroze bloemen waarbij er roodachtige vruchten aanwezig zijn.

Ongevoelig voor vernietigingsmiddelen

De Japanse plant groeit veelal op in groepen op een vochtige bodem die voedselrijk is met daarbij de straling van de volle zon. Mede door zijn grote groeikracht en ongevoeligheid voor vernietigingsmiddelen is de plant lastig te bestrijden op plaatsen waar hij goed en in grote aantallen is gegroeid.

Het bestrijden van de Japanse duizendknoop wordt vaak in een combinatie uitgevoerd van maaien tot aan een chemische bestrijding. Weed Free Service kan u helpen met het verwijderen van de duizendknoop.

Last van deze Japanse duizendknoop?

Neem contact op
Pagina delen:

Waarom Weed Free Service?

 • Lage milieubelasting
 • Hoge effectiviteit
 • CO2 neutraal
 • Duurzaam
Offerte aanvragen
Weed Free weetjes
 • Vanaf 2016 nieuwe wetgeving onkruidbestrijding

  In Nederland is chemische onkruidverdelger (zoals Roundup) alleen onder strikte voorwaarden nog tot begin 2016 toegelaten. Hierna moet er gebruik worden gemaakt van meer milieuvriendelijke oplossingen, zoals de heetwater-methode van Weed Free Service.

 • Bepaalde onkruiden zijn resistent tegen glyfosaat

  Tot 2016 mag er onder strikte voorwaarden nog maximaal twee keer per jaar gespoten mag worden met glyfosaat houdende middelen zoals Roundup. Glyfosaat is een zeer effectief middel tegen onkruid, maar heeft als nadeel dat bepaalde onkruiden resistent zijn, zoals paardenbloem, weegbree en mossen. De effectiviteit van deze methode laat daardoor te wensen over. Twee keer curatief bestrijden met Roundup geeft (zaad) onkruiden de kans in de tussenliggende periode te groeien.

 • Heetwater-methode op langere termijn goedkoper

  De keuze voor onkruidbestrijding op basis van glyfosaat is vaak prijsgerelateerd voor de korte termijn. De Weed Free methode is in staat om met een beheersbaar budget gedurende het jaar een betere kwaliteit te leveren. Op de lange termijn valt het kostenvoordeel van chemische onkruidbestrijding dan ook weg ten opzichte van de heetwater-methode.

 • Ook effectief tegen kauwgom, mos en algen

  Vooral bij scholen, discotheken, sporthallen, winkelcentra, bushaltes en op perrons is het een regelrechte plaag: de
  resten van vastgeplakt kauwgom op tegels bij de ingang. En als het een beetje ‘mee zit’, wordt het meegelopen naar binnen en zet het
  zich vast op de loopmatten. Ook hierbij biedt de heet water methode de oplossing: met weinig moeite en in korte
  tijd worden kauwgomresten verwijderd, maar ook andere hardnekkige vervuilers zoals bijvoorbeeld mos en algen.

 • Laagste energieverbruik in onkruidbestrijding

  In een vergelijkende studie
  van de Deense professor Pelle Kristoffelson
  zijn gebruiksfrequentie en energieverbruik van
  verschillende onkruidbestrijdingsmethoden
  in kaart gebracht. Uit dit onderzoek blijkt
  dat heet water de beste kwaliteit biedt met
  de minste (energie)inzet. Volgens de onderzoekers
  bespaart deze methode tenminste 50%, op een zeer effectieve manier. De methode zorgde voor het laagste energieverbruik
  per m2.

Vraag een vrijblijvende demonstratie aan Neem contact op